top of page

 

 

Privacy Statement

 

Onderstaande privacyverklaring van leefstijlsymposium.nl - dat onderdeel is van Stichting TWINZ (KvK nr. 52865630) - legt onder meer uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken. De persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt respecteren wij en wordt door ons zorgvuldig behandeld. Het betreft informatie die direct en indirect iets zegt over iemand zijn persoonsgegevens. Met deze verklaring wordt door de stichting uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan betrokkene(n) van wie persoonsgegevens worden verwerkt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

​Leefstijlsymposium.nl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Functie

 • BIG, V&VN of NVvPO - nummer (optioneel)

 • Organisatie (optioneel)

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld bij contact of correspondentie

 • Persoonsgegevens die inzicht geven in het gebruik van de website. Zie voor een uitgebreide toelichting ons cookiebeleid.

 • Persoonsgegevens uit openbare bronnen

 • Of denk aan uw website, het handelsregister of social media
   

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

​Leefstijlsymposium.nl verwerkt persoonsgegevens voor:

 • ​​Het organiseren van bijeenkomsten, webinars en symposia

 • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en uitnodigingen (marketing- en communicatieactiviteiten)

 • U te bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten, producten en/of bijeenkomsten

 • Het verwerken van uw persoonsgegevens - als wij hier wettelijk toe verplicht zijn - zoals gegevens die wij nodig hebben voor het verwerken van uw accreditatiepunten in GAIA.
   

Is het toegestaan dat wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken om bepaalde redenen die in de privacywetgeving staan. Dit noemen we een grondslag. Leefstijlsymposium.nl verwerkt de eerder genoemde persoonsgegevens daarom alleen op basis van de in artikel 6 genoemde Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Het gaat om:

 • ​Toestemming van betrokkene(n)

 • Wettelijke verplichting(en)

 • Uitvoering van een overeenkomst

 

Het delen van persoonsgegevens met derden

​Leefstijlsymposium.nl verstrekt uitsluitend en alleen (persoons)gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als wij gegevens delen met derden, dan wordt dit door ons gedaan met inachtneming van de eerder genoemde doeleinden.

Hoe beveiligen wij uw gegevens en wat is de bewaartermijn?

Leefstijlsymposium.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt. De bewaartermijn kan per doel verschillen.

Aan de bescherming van uw gegevens hecht leefstijlsymposium.nl veel waarde. Daarom zijn door ons passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@leefstijlsymposium.nl.

Het aanleveren van persoonsgegevens

Leefstijlsymposium.nl vindt keuzevrijheid en bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wilt u geen persoonsgegevens delen bij het toestaan van cookies? Dan kunt u onze website gewoon gebruiken.

In sommige gevallen is leefstijlsymposium.nl verplicht om uw persoonsgegevens te vragen en verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van uw accreditatiepunten in GAIA.

Cookies

Bij een bezoek aan onze website verwerken wij persoonsgegevens met cookies. We gebruiken functionele om onze website technisch goed te laten functioneren. Daarnaast maken we – nadat u hier toestemming voor heeft gegeven - gebruik van analytische  en tracking cookies. Bij het gebruik van deze cookies anonimiseren wij uw gegevens zoveel mogelijk. Meer informatie over cookies op onze website vindt u in ons cookiebeleid.

​​Kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

​U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door leefstijlsymposium.nl en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander - door u genoemde organisatie-  te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@leefstijlsymposium.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen vier weken op uw verzoek.

Social media en hyperlinks

Op de website van leefstijlsymposium.nl zijn links en knoppen naar externe websites, social media (zoals LinkedIn, Facebook, Twitter) en organisaties. Leefstijlsymposium.nl draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacyverklaring van de des betreffende website die u bezoekt.

 

Wijzigingen

​De privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de privacyverklaring te bekijken.
 

Contact en vragen


Heeft u naar aanleiding van onze privacyverklaring vragen? Neem per e-mail contact met ons op.

Hét Leefstijl Symposium | Stichting TWINZ
E-mail: info@leefstijlsymposium.nl

© Hét Leefstijl Symposium. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 13 april 2022.  

bottom of page