Disclaimer

 

Voor het algemene gebruik van deze website (leefstijlsymposium.nl) is onderstaande disclaimer van toepassing. Door gebruik te maken van deze website wordt u geacht kennis te hebben genomen van de disclaimer en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Hét Leefstijl Symposium, dat onderdeel is van Stichting TWINZ, streeft ernaar op haar website altijd juiste informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld staat Hét Leefstijl Symposium niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hét Leefstijl Symposium aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis  van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Hét Leefstijl Symposium en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Hét Leefstijl Symposium garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Hét Leefstijl Symposium te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Hét Leefstijl Symposium heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting TWINZ aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Hét Leefstijl Symposium zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder dat Hét Leefstijl Symposium daar vooraf schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

De disclaimer kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via onze website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig de disclaimer te bekijken.

Contact en vragen

Heeft u naar aanleiding van onze disclaimer vragen, neem dan per e-mail contact met ons op.

 

Hét Leefstijl Symposium
E-mail: info@leefstijlsymposium.nl

 

© Hét Leefstijl Symposium | Stichting TWINZ. Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 9 januari 2021.